הבקשות שלך לפי סטטוס.

+8
Fixed

Thumbnails can't be rearranged within a group as of Windows update 10.0.19041.

EAT 4 שנים ago עדכן 4 שנים ago 4