Latest updates 431

+69

Center taskbar icons

Жасырын 8 year бұрын жаңартылды 6 күн бұрын 23
0

Windows10 High DPI bug

Жасырын 6 күн бұрын жаңартылды 6 күн бұрын 1
0

Taskbar hidden notification area icons grid size

George 1 апта бұрын жаңартылды 1 апта бұрын 7

Popular topics 431

+121

Displays the audio level

Жасырын 8 year бұрын updated by Hari Krishna 6 ай бұрын 7
+85

Remove Gap between items (even more)

Жасырын 8 year бұрын updated by RaMMicHaeL 4 ай бұрын 23
+83

swipe up on empty space.

Жасырын 1 year бұрын жаңартылды 5 ай бұрын 1

Currently in progress 2

+2
Started

Option to change volume step

Mik Tilk 10 ай бұрын updated by Daniel Jacob Martinez 2 ай бұрын 4
0
Started

blurry icons via task schedular task

john defiant 2 year бұрын updated by RaMMicHaeL 4 ай бұрын 3