הבקשות שלך לפי סטטוס.

+2
Fixed

Some options (e.g. grouping) don't apply immediately for modern apps in Windows 10

Michael (Ramen Software) 8 שנים ago עדכן 3 שנים ago 3
+3
Fixed

Multiple instances of Edge don't have an icon when grouping is disabled

Michael (Ramen Software) 8 שנים ago עדכן 3 שנים ago 3
+2

Some options (e.g. grouping) don't apply immediately for windows in different virtual desktops in Windows 10

Michael (Ramen Software) 8 שנים ago עודכן על ידי Ditor 6 שנים ago 1
+3
Fixed

Windows 10 is not supported

Michael (Ramen Software) 10 שנים ago עדכן 9 שנים ago 6
+3
Fixed

Incomplete support for taskbar buttons of Metro apps (Windows 8.1 Update 1)

Michael (Ramen Software) 10 שנים ago עדכן 10 שנים ago 4
0
הושלם

Item width on multiple rows

Michael (Ramen Software) 10 שנים ago עדכן 10 שנים ago 2