درخواست های شما با وضعیت

+12
Not a bug

library initialization failed, perhaps your Windows version is not supported. (windows 10 - version 2004)

olimuc 4 years پیش به روز شده توسط Michael (Ramen Software) 4 years پیش 4